WRG Styrelse
Användar ID:  Kom ihåg mig
Lösenord:  Glömt lösen
Flytt av sidor till nya webben har påbörjats sommaren 2022. Så denna webb kommer innehålla färre länkar efter hand som flytten framskrider.
Styrelsen 2022

 
Styrelsen 2022


Navigering: WRG - Styrelsen 2022

Styrelsen har till uppgift att mellan årsmötena handha föreningens angelägenheter i enlighet med stadgarna och av årsmötet fattade beslut.

Styrelse 2022

Ordförande:
Pernilla Gillerfors (vald t o m 2023)

Kassör:
Denise Martis (vald t o m 2023)

Denise Martis
Stenkumla Stora Home 453
62195 Visby

Vice ordförande/Ledamot:
Lina Johansson (vald t o m 2023)

Sekreterare/Ledamot:
Johanna Silvén (vald t o m 2024)

Ledamöter:
Ola Hartman (vald t o m 2024)
Sten-Erik Gardelius (vald t o m 2024)
Thomas Lindgren (vald t o m 2023)

Gemensam epost: styrelsen@wrg.nu

 

Valberedning
 
Gemensam epost: valberedning@wrg.nu

 

RevisorerOrdinarie Suppleanter

 

Uppdaterad 2022-02-20

 

Copyright © 2002-2022 - E-post: styrelsen@wrg.nu | webbmaster
Sökväg till denna sida: wrg.nu/wrg/index.asp?pid=19
Webbmotor: Lizoft AB. Innehåll uppdateras av WRGs medlemmar.
Denna sida har visats 29 196 gånger