Styrelsen 2023

Styrelsen har till uppgift att mellan årsmötena handha föreningens angelägenheter i enlighet med stadgarna och av årsmötet fattade beslut.

Styrelse 2023

Ordförande:
Pernilla Gillerfors (vald t o m 2023)

Kassör:
Denise Martis (vald t o m 2024)

Denise Martis
Stenkumla Stora Home 453
62195 Visby

Vice ordförande/Ledamot:
Lina Johansson (vald t o m 2024)

Sekreterare/Ledamot:
Johanna Silvén (vald t o m 2023)

Ledamöter:
Ola Hartman (vald t o m 2023)
Sten-Erik Gardelius (vald t o m 2023)
Thomas Lindgren (vald t o m 2024)

Gemensam epost: styrelsen@wrg.nu

 

Valberedning
Petra Appelqist
Kia Hildén
Marie Hoas
 
Gemensam epost: valberedning@wrg.nu

 

RevisorerOrdinarie
  • Per Tellström
  • Magnus Johansson
Suppleanter
  • Linda Kalström
  • Mari Hoas

 

Uppdaterad 2023-02-19