WRGs styrelse 2024

Styrelsen har till uppgift att mellan årsmötena handha föreningens angelägenheter i enlighet med stadgarna och av årsmötet fattade beslut.

Styrelse 2024

Ordförande:
Lina Johansson (vald t o m 2024)

Kassör:
Denise Martis (vald t o m 2024)

Denise Martis
Stenkumla Stora Home 453
62195 Visby

Vice ordförande/Ledamot:
Erica Ericson Nyberg (vald t o m 2024)

Sekreterare/Ledamot:
Johanna Silvén (vald t o m 2025)

Ledamöter:
Ola Hartman (vald t o m 2025)
Sten-Erik Gardelius (vald t o m 2025)
Cecilia Karlsdotter Pettersson (vald t o m 2024)

Gemensam epost: styrelsen@wrg.nu

 

ValberedningPernilla Gillerfors (sammankallande)
Petra Appelqist
Marie Hoas
Sofia Bergvall
 
Gemensam epost: valberedning@wrg.nu

 

RevisorerOrdinarie
  • Per Tellström
  • Magnus Johansson
Suppleanter
  • Linda Kalström
  • Mari Hoas

 

Uppdaterad 2024-02-12