WRG Styrelse
Användar ID:  Kom ihåg mig
Lösenord:  Glömt lösen
Styrelsen 2020

 
Styrelsen 2020


Navigering: Western Riders club Gotland - Styrelsen 2020

Styrelsen har till uppgift att mellan årsmötena handha föreningens angelägenheter i enlighet med stadgarna och av årsmötet fattade beslut.

Styrelse 2020

Ordförande:
Marie Hoas 0705-954374 marie.hoas@gmail.com (2018-2020)

Kassör:
Jeanette Bäckström (fyllnadsval 2020)

Jeanette Bäckström
Sanda Anderse 636
623 54 Klintehamn

Vice ordförande/Ledamot:
Erik Gardelius (2018-2020)

Sekreterare/Ledamot:
Ola Hartman (2020)

Ledamot:
Kia Hildén (2019-2021)
Lina Johansson (2019-2021)

Suppleant:
Katarina Sörlin-Wallin (2019-2020)

Gemensam epost: styrelsen@wrg.nu

 

Valberedning
 
Gemensam epost: valberedning@wrg.nu

 

Revisorer
Ordinarie
Suppleanter

 

Uppdaterad 2020-09-11

Copyright © 2002-2021 - E-post: styrelsen@wrg.nu | webbmaster
Sökväg till denna sida: wrg.nu/wrg/the_board.asp?
Webbmotor: Lizoft AB. Innehåll uppdateras av WRGs medlemmar.
Denna sida har visats 23 777 gånger