WRG - Western Riders club Gotland
Användar ID:  Kom ihåg mig
Lösenord:  Glömt lösen
160127 Förslag Bläckfisken
 
 160127 Förslag Bläckfisken 

Navigering: Tävlingar - 160127 Förslag Bläckfisken

På medlemsmötet 27 januari 2016 presenterade tävlingssektionen ett förslag på hur de kommer genomföra tävlingar under 2016.
 

Utdrag från notering i protokoll från medlemsmöte 27/1: "Tävlingssektionen presenterar det nya systemet inför 2016, ”Bläckfisken”. Det går ut på att medlemmar som på något vis utnyttjar klubben via tävling, clinics eller dylikt ska hjälpa till att få arrangera en tävling under året."

I korthet går förslaget ut på att de sju planerade tävlingarna för 2016 ska hanteras av sex grupper om fyra personer i varje grupp. Dessa har lottats fram. Den sjunde och sista tävlingen för 2016 görs av tävlingssektionen. De övriga tävlingarna tar repektive grupp hand om. Tävlingssektionen har hand om allt/det mesta innan och efter tävlingen, men under själva tävlingsdagen görs arbetet av gruppen, samt de funktionärer gruppen får hjälp av. (Förbehåll för missuppfattning av mig, Thomas Lindgren) Mer info om grupperna finns att läsa i protokollet från medlemsmötet 2016-01-27

 

Copyright Lizoft AB © 2002-2018 - E-post: styrelsen@wrg.nu | webbmaster
Sökväg till denna sida: wrg.nu/contests/2016/index.asp?pid=8288
Webbmotor: Lizoft AB. Innehåll uppdateras av WRGs medlemmar.
Denna sida har visats 741 gånger