WRG - Western Riders club Gotland
Användar ID:  Kom ihåg mig
Lösenord:  Glömt lösen
Tävlingsregler 2017

 
Tävlingsregler 2017


Navigering: Tävlingar - Tävlingsregler 2017

 

På våra tävlingar följer vi AQHA regelbok gällande utrustning, med undantag för roping och versatile horse som går efter WRAS regelbok. Mönster använder vi Wras regelbok för att undvika missförstånd.

Anmälan och anmälningsavgift:

Anmälan ska vara gjord 2-4 dagar innan tävlingen. (Framgår i proppen.) Allt därefter tillkommer efteranmälningsavgift per klass. Stryks klassen får man anmälningsavgiften tillbaka. Godkänd avanmälning är vid sjukdom eller skada av häst.

Förklaring av de olika klasserna vi använder på våra klubbtävlingar:

Blueberry WRG: Klass för dig som är medlem i WRG, inga licenser krävs. Dock får man ej starta i blueberry när ekipaget startat 5 klasser på greennivå i den specifika grenen, alltså har du startat 5 greenklasser i trail så får du inte tävla trail BB men tävla bb i western Riding tills du deltagit i 5 greenklasser i den grenen. Uppklassningsregeln gäller ej barn/ungdom till och med 15 år. Bedömning motsvaras efter D-nivå, endast skritt och trav, men det är valfritt att galoppera för de som vill. Klassen är för EKIPAGE som är orutinerade/nybörjare. Pleasure och Horsemanship kommer delas upp i två klasser, barn under 15 år och en grupp med äldre. Om ett barn startar på stor häst så tävlar dom i gruppen för äldre med tanke på säkerheten. Fri betsling, dock endast av AQHA godkända bett. Ett undantag är att man får starta med kimberwick (jaktstång) i blueberry. Valfri utrustning (även engelsk), man får ha hel tygel (ett måste med jaktstång), och nosgrimma. Dock får man ej ha hjälptyglar. I blueberry får man använda sig av hjälpryttare, detta betyder att vana ekipage ställs i hörnen längst ner på banan och som endast står där som en trygghet. Får ej hjälpa ekipage över hinder i trail, det medför diskvalificering. Klasserna ger inte poäng till Year End Award.

Green WRG: Klass för dig som är medlem i WRG, inga licens krävs. Bedömning motsvaras efter C-nivå. Enklare mönster som sker i alla gångarter. Fri betsling, men enligt AQHA regelbok. 

Leadline WRG: Klasser för de allra yngsta mellan 3-10 år gamla, valfri betsling enligt AQHA regelbok. Ett undantag är att man får starta med kimberwick (jaktstång) i leadline Valfri utrustning (även engelsk), man får ha hel tygel (ett måste med jaktstång), och nosgrimma. Dock får man ej ha hjälptyglar. I klassen så leds barnen av vuxna. Grimma får användas istället för träns.

Youth WRG: Klass för barn/ungdomar upp till och med 19 år och är medlemmar i WRG. Inga licenser krävs. Bedömning motsvaras efter C-nivå. Är det många deltagare med stor åldersskillnad så delas klassen upp i lägre respektive högre ålder. Alla gångarter kan ingå. Fri betsling, dock endast godkända bett enligt AQHA regelbok.

Open WRG: Klass för dig som är medlem i WRG, inga licenser krävs. Bedömning motsvaras efter B-nivå. Klass för de rutinerade ekipagen, och här gäller bettregler enligt AQHA regelbok. Hästar 5 år och yngre får ridas på bosal/tränsbett och hästar från och med 6 år ska ridas på en hand och stångbett. 

 

Hjälmregler: Hjälm till och med man är 16 år. Från och med 16 år till och med 18 år får man rida med hatt med målsmans godkännande. Vid olycka är målsman ansvarig för ungdomar mellan 16-18 år. WRG avsäger sig ansvaret för de som väljer att rida med hatt.

Bettkontroller: Vissa klasser på de olika tävlingarna kommer väljas ut för bettkontroll. Detta görs av en ansvarig ute på framridningen efter man ridit sin ritt. Kommer ej meddela innan klassen vilka det kommer bli som blir kontrollerade.

Prisrosetter: Rosetter delas ut enligt placeringstabell, förutom i youth, leadline och blueberry där alla deltagande får rosett.

Prisutdelningar: Behöver inte ske med häst. Man bör dock vara tävlingsklädd. Samlade prisutdelningar i klasserna. T ex trail tillsammans, western riding tillsammans osv.

 

Vaccinationskrav på WRG's tävlingar. Detta gäller alla hästar på tävlingsplatsen. Vaccinationsintyg ska visas innan hästen lastas ur transporten. Har du redan tidigare under vaccinationsperioden visat upp intyg så räcker det.

 

Uppdaterat 2018-08-21

Copyright Lizoft AB © 2002-2018 - E-post: styrelsen@wrg.nu | webbmaster
Sökväg till denna sida: wrg.nu/contests/2016/index.asp?pid=8133
Webbmotor: Lizoft AB. Innehåll uppdateras av WRGs medlemmar.
Denna sida har visats 2 398 gånger